Antelao Biuro Rachunkowe

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych oraz fundacji i stowarzyszeń.

Świadczymy również usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej m.in. w zakresie sporządzenia i korygowania deklaracji podatkowych.

Oferujemy obsługę w języku polskim i angielskim.
Dla klientów biura możliwość bezpłatnego korzystania z iFaktury24   Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24

Usługi księgowe:

 • prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego, karta podatkowa
 • rozliczanie podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków  trwałych, wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości
 • prowadzenie rozrachunków firm (KPiR, ryczałt)
 • przygotowywanie zeznań podatkowych osób fizycznych

Usługi kadrowo-płacowe:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS i US niezbędnych deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 

Zapraszamy do współpracy Zarządy wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkalnych, zarządców oraz administratorów nieruchomości.

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości współpracujemy z firmą ALDOM Zarządzanie Nieruchomościami, www.aldomzn.pl

Oferujemy możliwość dostępu do informacji o stanie opłat właścicieli on-line.

Usługi finansowe dla wspólnot mieszkaniowych:

 • ewidencji kosztów, przychodów, rozrachunków wspólnot w oparciu o zasady  ustawy o rachunkowości
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów
 • kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej oraz umów cywilno-prawnych osób  współpracujących z wspólnotami
 • sporządzania sprawozdań finansowych wspólnot
 • przygotowania deklaracji podatkowych, ZUS, GUS,
 • przygotowania kompleksowej informacji dotyczącej sytuacji finansowej i  rozliczeniowej dla zarządów oraz właścicieli lokali.